Skupujemy stare funty brytyjskie GBP

Skupujemy stare funty angielskie wycofane z obiegu, tel (22) 118 39 60.